Clubinformatie K.V. Blauw-Wit

Korfbalvereniging Blauw-Wit is opgericht in 1953 en heeft ongeveer 150 leden. Blauw-Wit is een vereniging voor jong en oud, waar gezond bewegen en de korfbalsport in combinatie met gezelligheid voorop staat. Momenteel hebben we 9 spelende teams op het veld en 10 spelende teams in de zaal. De naam Blauw-Wit verwijst naar de kleuren waarin we spelen: een blauw shirt en een witte broek of rok.

's Zomers spelen wij onze wedstrijden op sportveld 'De Weitjes', geografisch gezien aan de Oranjeweg, officieel gezien aan de Graaffstraat. Daar houden we ook onze trainingen. Op de Weitjes hebben we de beschikking over een kunstgrasveld met elektronisch scorebord en voldoende ruimte om meerdere grasvelden uit te zetten. 's Winters spelen en trainen we in het Omnium in Goes.

De wedstrijden worden bijna altijd op zaterdag gespeeld van september tot juni. De maanden juli en augustus wordt er niet gekorfbald, vanwege de zomervakantie. Wel start in augustus al de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zoals toernooien, selectie trainingen en wedstrijden om uiteindelijk de teams samen te stellen. Het clubhuis staat ook aan de Oranjeweg, hier is iedereen welkom die ons veld bezoekt!

Het bestuur bestaat uit zes leden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, de voorzitter technische commissie, de voorzitter jeugd technische commissie en de voorzitter van de activiteitencommissie. 
Het bestuur zet zich in om een goed beleid vast te stellen en uit te voeren. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers (spelers, ouders, supporters en sponsors) is het nog steeds mogelijk een vereniging als onze vitaal te houden, en daar zijn we trots op.

De leden worden wekelijks op de hoogte gehouden van het korfbalprogramma van Blauw-Wit en diverse andere zaken rond en binnen Blauw-Wit, middels een digitale weekbrief. 
Naast de wedstrijden worden er nog diverse nevenactiviteiten georganiseerd, zowel voor de jeugd als voor de senioren. Verder doet de vereniging actief aan ledenwerving. Ook heeft de Blauw-Wit vele sponsors, die zich hebben verenigd in de stichting 'Sponsorclub K.V. Blauw-Wit Kloetinge'. Deze stichting heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij alle activiteiten van de vereniging en het verlenen van financiële steun aan de vereniging. 

We hopen dat Blauw-Wit nog vele jaren haar steentje zal bijdragen aan het sportleven van Kloetinge en Goes!