Kantine commissie

Andre Minnaard


Voorzitter

Elles Kloet


Lid

Marco de Jonge


Lid

Denny Hoogstrate
Lid
Robin Verschuure
Lid
Robbert Wiskerke
Lid

De kantine commissie bestaat uit zes leden die ongeveer een keer in de twee maanden vergadert. Deze vergaderingen gaan over alle zaken rondom de kantine.

In een notendop zijn dit de taken van de kantine commissie:
-Het onderhouden, schoonmaken en beheren van de kantine
-Het coördineren van de schoonmaakbeurten en de kantine diensten
-Het in- en verkopen van alle horeca producten

Met dit laatste punt kan de kantine commissie ook zorgen voor extra inkomsten voor de club.

Voor vragen of opmerkingen richting de kantine commissie kunt u terecht bij kantine@kvblauw-wit.com