Bestuur

Hieronder vindt u een lijst met gegevens van het huidige dagelijkse bestuur. De algemene ledenvergadering vindt aan het eind van het kalenderjaar plaats waar ook eventuele nieuwe bestuursleden worden aangekondigd of huidige bestuursleden aftreden.

Niek Flipse & Ivo Flipse

Co-voorzitterschap

voorzitter@kvblauw-wit.com

Jeroen Meeusen

Penningmeester

penningmeester@kvblauw-wit.com

Gertjan de Jonge

Secretaris

secretaris@kvblauw-wit.com

Commissies

Het dagelijkse bestuur wordt aangevuld met de coördinatoren van de verschillende commissies.

André Minnaard

Coördinator kantine commissie

Edwin Bommelje

Coördinator technische commissie

tc@kvblauw-wit.com (voor vragen/mededelingen omtrent wedstrijden van seniorenteams)

jtc@kvblauw-wit.com (voor vragen/mededelingen omtrent wedstrijden van jeugdteams)

Kirsten Verschuure

Coördinator activiteiten commissie

ac@kvblauw-wit.com

Merte Kampstra

Coördinator communicatie